บันได

บันได ชานพัก
ราวบันได

แน่นอนว่าทุกคนต้องอยากได้บันไดไม้สวยๆที่เข้ากับสไตล์บ้านของตัวเองใช่ไหมคะ แต่จะดีกว่านั้นถ้าหากคุณสามารถออกแบบดีไซน์บันไดแบบที่ชอบได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นการเลือก “แหล่งผลิตบันได” จึงเป็นตัวแปรสำคัญ

ลูกค้าของ BDS TIMBER

ลูกค้า บีดีเอสทิมเบอร์

ตอบทุกโจทย์ "งานบันไดไม้จริง"
ดีไซน์ที่ออกแบบเองได้ ตามไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ

เรามีช่างเทคนิค ที่สามารถผลิตงานบันไดของคุณให้ออกมาสวย และถูกใจ ตามแบบที่คุณต้องการได้ ไม่ว่าบันไดจะเป็นแบบไหน

อยากได้บันไดแบบไหน ใช้ขนาดเท่าไหร่ทักเรามาค่ะ เรามีสต็อคไม้สำหรับผลิตบันไดโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐาน หรืองานสั่งทำ

ชนิดไม้บันได

ขั้นบันได ลูกตั้ง จมูกบันได ราวบันได ชานพัก

บันไดไม้แดง บีดีเอส ทิมเบอร์

บันไดไม้แดง

Makha stair treads BDSTIMBER

บันไดไม้มะค่า

บันไดไม้ตะแบก บีดีเอส ทิมเบอร์

บันไดไม้ตะแบก

ควบคุมคุณภาพทั้งกระบวนการผลิต

พร้อมมี QC ตรวจงานก่อนส่งถึงมือลูกค้า

บีดีเอส ทิมเบอร์ แหล่งผลิตบันไดไม้จริง ไม้แดง ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ตะแบก
บีดีเอส ทิมเบอร์ แหล่งผลิตบันไดไม้จริง ไม้แดง ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ตะแบก
บีดีเอส ทิมเบอร์ แหล่งผลิตบันไดไม้จริง ไม้แดง ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ตะแบก

ขนาดและรูปแบบไม้บันได

ขนาดขั้นบันได(ลูกนอนบันได)ที่นิยมสั่งจอง

ขนาดลูกตั้งบันไดที่นิยมสั่งจอง

**กรณีอยากได้ sizeพิเศษ หรือ ต้องการให้ทำตามแบบ สามารถแจ้งได้ค่ะ

บันไดไม้แดงไสเรียบ บีดีเอส ทิมเบอร์

ไสเรียบ

บันไดไม้แดงลบมุม บีดีเอส ทิมเบอร์

ลบมุม

บันไดไม้ตะแบก ตีมนครึ่งวงกลม บีดีเอส ทิมเบอร์

มนครึ่งวงกลม

บันไดไม้แดง ตีมนเล็ก บีดีเอส ทิมเบอร์

มนเล็ก

จมูกบันได

บันไดสั่งทำตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์

โดยปกติจมูกบันไดจะทำรูปแบบเหมือนกับขั้นบันได เช่น ขั้นบันไดเลือกรูปแบบไสเรียบ จมูกบันไดก็จะมีรูปแบบไสเรียบไปด้วย

**กรณีต้องการให้ทำตามแบบ สามารถแจ้งได้ค่ะ

จมูกบันไดไสเรียบ บีดีเอส ทิมเบอร์

ไสเรียบ

จมูกบันไดตีมนครึ่งวงกลม บีดีเอส ทิมเบอร์

มนครึ่งวงกลม

จมูกบันไดตีมนเล็ก บีดีเอส ทิมเบอร์

มนเล็ก

จมูกบันไดตีร่องกันลื่น บีดีเอส ทิมเบอร์

ตีร่องกันลื่น

จมูกบันไดตีร่องฝัง LED บีดีเอส ทิมเบอร์

ตีร่องฝังLed

ราวบันได

สามารถทำตามรูปแบบและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ

ราวบันไดลบมุมเซาะร่อง บีดีเอส ทิมเบอร์

ลบมุมเซาะร่อง

ราวบันไดลบมุม บีดีเอส ทิมเบอร์

ลบมุม

ราวบันไดกลึงกลมเซาะร่อง บีดีเอส ทิมเบอร์

กลึงกลมเซาะร่อง

ราวบันไดตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์

ตามแบบ

ชานพัก

บันไดสั่งทำตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์

สามารถทำตามรูปแบบและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ

ขนาด ไม้อบ-ไส-รางลิ้น ปูพื้นชานพักที่นิยมสั่งจอง

**กรณีอยากได้ sizeพิเศษ สามารถแจ้งได้ค่ะ

บันไดสั่งทำตามแบบ บันไดวน บันไดเวียน บีดีเอส ทิมเบอร์
บันไดสั่งทำตามแบบ บันไดวน บันไดเวียน บีดีเอส ทิมเบอร์
ชานพักบันได ไม้มะค่า บีดีเอส ทิมเบอร์
ชานพักบันได ไม้ตะแบก บีดีเอส ทิมเบอร์

บันไดวน

สามารถผลิตงานตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ

บันไดวน ไม้ตะแบก บีดีเอส ทิมเบอร์
บันไดวน บันไดเวียน บันไดตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์
บันไดวน บันไดเวียน บันไดตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์
บันไดวน บันไดเวียน บันไดตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์

บันไดสั่งทำนอกแบบ

บันไดเซาะร่องฝังLed บันไดกรีดหลัง บันไดตีร่องกันลื่น

บันไดตีร่องกันลื่น บันไดสั่งทำตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์

ตีร่องกันลื่น

บันไดกรีดหลัง บันไดสั่งทำตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์

กรีดหลัง

บันไดเซาะร่องฝัง LED บันไดสั่งทำตามแบบ บีดีเอส ทิมเบอร์

เซาะร่องฝังLed

บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

บันไดไม้มะค่า บันไดไม้จริง จัดส่งทั่วประเทศ บีดีเอส ทิมเบอร์
บันไดไม้จริง จัดส่งทั่วประเทศ บีดีเอส ทิมเบอร์