ไม้บัว

ประเภทไม้

ไม้แดง , ไม้สัก , ไม้มะค่า , ไม้จำปาพม่า , ไม้ตะแบก , ไม้ตะเคียน

ผลิตภัณฑ์

ไม้คิ้ว ไม้บัวฝ้า ไม้บัวพื้น ไม้ตกแต่งผนังและเพดาน

บริการ

ผลิตไม้คิ้ว บัว ตามการออกแบบที่ลูกค้าต้องการ