ไม้มะค่า

ไม้มะค่า ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะคุณสมบัติของไม้มะค่ามีอยู่หลากหลาย เช่น ลวดลายของไม้มะค่ามีความใกล้เคียงกับลวดลายของไม้สักเป็นอย่างมาก มีลักษณะของลายไม้ที่โดดเด่น คือ มีสีน้ำตาลอมส้ม เหลือบน้ำตาลทอง สีเหลืองอ่อน และสีเหลืองชมพู ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างสีของไม้มะค่าได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำไม้มะค่าแปรรูป ปาร์เก้ไม้มะค่า พื้นไม้ไม้มะค่า เป็นต้น ทั้งนี้ไม้มะค่ายังเป็นไม้ที่ แข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อปลวก มอด และเชื้อราได้เป็นอย่างดี  จึงทำให้ราคาไม้มะค่านั้นพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากมีความนิยมเป็นอย่างมาก ลักษณะต้นใหญ่ที่มีหน้ากว้างก็จะมีราคาสูงขึ้นตามลำดับ มักนำมาใช้ตกแต่ง ภายในที่อยู่อาศัย หรือในงานก่อสร้างทั่วไป

คุณสมบัติของไม้มะค่า

  • ไม้มะค่ามีเนื้อไม้ที่มีความหนักแน่น ค่อนข้างหยาบแต่เรียบสม่ำเสมอ
  • ไม้มะค่าเป็นไม้ที่แข็งแรง ทนทาน ผุผังได้ยาก
  • ไม้มะค่าสามารถทนต่อปลวก มอด และเชื้อราได้ดี
ไม้มะค่า
ไม้มะค่า
ไม้มะค่า
ไม้ะมค่า
ไม้มะค่า
ไม้มะค่า

ตัวอย่างผลงานไม้มะค่า

บันไดไม้มะค่า

บันไดไม้มะค่า

บันไดไม้มะค่า

บันไดไม้มะค่า

Website by webworkwork.com