เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ. 2533

เราเริ่มนำเข้าไม้ซุงจากประเทศพม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) เข้ามาจำหน่ายให้แก่โรงเลื่อยจักรขนาดใหญ่ในประเทศ

ปี พ.ศ. 2536

เราเริ่มก่อตั้งโรงเลื่อยจักรขนาดใหญ่ในประเทศพม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) แปรรูปไม้เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ ในประเทศ

ปี พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน

เราเริ่มก่อตั้งโรงเลื่อยจักร ที่ จ.นนทบุรี เพื่อรองรับไม้ที่เลื่อยมาจากประเทศพม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) และเพิ่มการนำเข้าไม้แปรรูปจากประเทศลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เราได้นำเข้าเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานไม้เพื่อแปรรูปไม้เป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วงกบ ประตู หน้าต่าง ชุดบันได ไม้พื้นปาร์เก้ ไม้พื้นลิ้นรอบตัว ไม้พื้นอบไส-รางลิ้น ไม้พื้นภายนอก ไม้ฝ้า ไม้บัว เพื่อรองรับ ร้านค้า โครงการ หมู่บ้าน งานโปรเจค ช่างไม้ ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านทั่วไป ปัจจุบันเราเป็นแหล่งจำหน่ายไม้คุณภาพและคุ้มราคาทั้งปลีกและส่งให้แก่ร้านค้าและลูกค้าทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ