ไม้สัก

ไม้สัก คือ ต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ สีเหลืองทองนานเข้ากลายเป็นสีน้ำตาล หรือน้ำตาลแก่ มีน้ำมันในตัว มักมีเส้นสีแก่แทรก เสี้ยนมักตรง ไม้สักมีลายสวยงามมีคุณภาพดี แข็งแรงทานทานที่สุด ปลวก มอด ไม่ชอบทำลายเพราะมีสารพวกเตคโตควิโนน เลื่อย ผ่า ไสกบ ตบแต่ง และชักเงาได้ง่ายและดีมาก เป็นไม้ที่ผึ่งให้แห้งได้ง่าย และอยู่ตัวดี ใช้ทำเครื่องเรือนและในการก่อสร้างบ้านเรือน  นิยมเลือกใช้ไม้ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบโครงสร้างหรือส่วนต้องการความสวยงามประณีต เช่น บานประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์  ต้นไม้สักมักจะได้รับความเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากว่ามันมีลักษณะพิเศษที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานกว่าไม้เนื้อแข็งหลายๆชนิด

ไม้สักของเราทั้งหมด เป็นไม้สักพม่า ที่ทางโรงเลื่อยในพม่าของเรา ทำหน้าที่คัดเลือกซุงเกรดคุณภาพ แล้วส่งมาที่โรงเลื่อในเมืองไทยเพื่อแปรรูปและจัดจำหน่าย โดยเป็นซุงท่อนใหญ่ทั้งหมดและมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 80-100ปี ซึ่งเป็นอายุการเติบโตของไม้สักที่เหมาะสม จึงทำให้ได้ไม้สักพม่าที่มีคุณภาพ

  • ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก มอด เพราะไม้มีอายุ 80- 100 ปี

  • ได้ซุงท่อนใหญ่ทำให้มีกระพี้น้อย

  • สีเหลืองทองธรรมชาติ

  • ลวดลายชัด เสี้ยนตรง และเส้นสีแก่แทรก

  • การยืดหดตัวต่ำ ทำให้ปัญหาการบิดตัวน้อย

ไม้สักพม่า
ไม้สักพม่า
ไม้สักพม่า
ไม้สักพม่า

ตัวอย่างผลงานไม้สัก

ไม้สัก

ไม้สักกลึงกลม

ไม้สัก

ราวไม้สัก

ไม้สัก

ประตูไม้สัก

ไม้สัก

ไม้แปรรูป

ปาร์เก้ไม้สัก

บันไดไม้สัก

บันไดไม้สัก

Website by webworkwork.com