ไม้จำปา

ไม้จำปา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาลแกมเหลืองอ่อน ๆ เสี้ยนตรง เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ แต่สม่ำเสมอ เป็นมันเลื่อม เหนียว เลื่อย ไสกบตกแต่งง่าย ผึ่งแห้งได้ง่าย และไม่เสียรูป                                                                                            ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนจึงสามารถย้อมทำสีได้ง่าย เนื้อไม้ละเอียด เสี้ยนน้อยแต่ไม่คงทนต่อความชื้น ดังนั้นควรใช้ในส่วนของงานภายในอาคาร     เช่น ประตู

ไม้จำปา
ไม้จำปา
ไม้จำปา
ไม้จำปา
ไม้จำปา
Website by webworkwork.com